Complete Genome Sequence of Bradyrhizobium sp. S23321: Insights into Symbiosis Evolution in Soil Oligotrophs

業績名 Complete Genome Sequence of Bradyrhizobium sp. S23321: Insights into Symbiosis Evolution in Soil Oligotrophs
年度 2012
研究機関名 農業・食品産業技術総合研究機構
発表者所属
発表者 東北大,Takashi Okubo
東北大,Takahiro Tsukui
東北大,Hiroko Maita
情報システム研究機構,Shinobu Okamoto
東大,Kenshiro Oshima
遺伝研,Takatomo Fujisawa
静岡理工科大,Akihiro Saito
静岡大,Hiroyuki Futamata
アチックラボ,Reiko Hattori
農業環境技術研究所,Yumi Shimomura
首都大学東京,Shin Haruta
(独)農業・食品産業技術総合研究機構,東北研,環境保全型農業研究領域,環境保全グループ,森本晶
農業環境技術研究所,Yong Wang
農業環境技術研究所,Yoriko Sakai
東大,Masahira Hattori
広島大,Shin-Ichi Aizawa
首都大学東京,Kenji V. P Nagashima
東北大,Sachiko Masuda
アチックラボ,Tsutomu Hattori
",,,,,,,,,,,,,(独)農業・食品産業技術総合研究機構,,,,,,,,,,,,,,,,","東北大,東北大,農業環境技術研究所,情報システム研究機構,京大,千葉大,東京農工大,情報システム研究機構,かずさDNA研,東北大,農業環境技術研究所,京大,静岡大,野茶研,遺伝研,静岡大,東京農工大,かずさDNA研,遺伝研,筑波大,農業環境技術研究所,かずさDNA研,東北大,東北大,東北大,東北大,東北大,遺伝研,遺伝研,東北大",",,,,,,,,,,,,,野菜生産技術研究領域,,,,,,,,,,,,,,,,",",,,,,,,,,,,,,環境保全型野菜生産技術研究グループ,,,,,,,,,,,,,,,,","Akifumi Yamashita,Zhihua Bao,Masahito Hayatsu,Hiromi Kanegae,Ikuo Yoshinaga,Kazunori Sakamoto,Koki Toyota,Mitsuteru Nakao,Mitsuyo Kohara,Mizue Anda,Rieko Niwa,Park Jung-Hwan,Reiko Saito,徳田進一,Sumiko Yamamoto,Syuji Yamamoto,Tadashi Yokoyama,Tomoko Akutsu,Yasukazu Nakamura,Yuka Nakahira-Yanaka,Yuko Takada Hoshino,Hideki Hirakawa,Hisayuki Mitsui,Kimihiro Terasawa,Manabu Itakura,Shusei Sato,Wakako Ikeda-Ohtsubo,Natsuko Sakakura,Eli Kaminuma,Kiwamu Minamisawa/CA"
発表論文(都道府県機関) Microbes and Environments,27(3),306-315,2012.9
課題 寒冷地の畑・野菜作における省資源・環境保全型生産技術体系の開発
カテゴリ

こんにちは!お手伝いします。

メッセージを送信する

こんにちは!お手伝いします。

リサちゃんに問い合わせる